09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

خطمفهوم خطر حسابرسی:ر حسابرسی به این خطر اشاره دارد که حسابرس ممکن است بدلیل عدم کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا به دلیل خطا یا تقلب، گزارش فاقد صلاحیت را انتشار دهد. خطر حسابرسی هم در مرحله ی برنامه ریزی و هم در اجرای عملیات مالی، مورد توجه حسابرسان می باش
144 بازدید
۰۲ آذر ۱۳۹۶
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه
222 بازدید
۳۰ آبان ۱۳۹۶

با ما در ارتباط باشید