09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

تاییدیه مدیران مالی

درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد
181 بازدید
۰۲ آذر ۱۳۹۶

با ما در ارتباط باشید