09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

  

 ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

 

 سهام شناور شرکت اقیانوس (پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار) بیشتر از بیست درصد است. در صورتی که درآمد حاصل از فروش در بورس کالا ۲۰۰ میلیون ریال و کل درآمد مشمول مالیات شرکت با احتساب ۲۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال باشد، مالیات شرکت کدام است ؟

 

۱۱۵۶ میلیون ریال

۲۱۸۰ میلیون ریال

۳۱۶۰ میلیون ریال

۴۱۶۵ میلیون ریال

ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

 

 پاسخ :

 معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت‌هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

 

۶۰۰ × (۰٫۲۵ × ۰٫۸ ) = ۱۲۰

۲۰۰ × (۰٫۲۵ × ۰٫۸ × ۰٫۹) = ۳۶

۱۲۰ + ۳۶ = ۱۵۶

یا

۶۰۰ × ۲۰% = ۱۲۰

۲۰۰ × ۱۸% = ۳۶

۱۲۰ + ۳۶ = ۱۵۶

ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

با ما در ارتباط باشید