09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

حق دسترسي به سامانه معاملات به عنوان يکي از مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس موضوع بند(۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
حق دسترسي به سامانه معاملات به عنوان يکي از مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس موضوع بند(۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده
Share/Save/Bookmark کد مطلب: ۱۲۵۷

حق دسترسي به سامانه معاملات به عنوان يکي از مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهاي خارج از بورس موضوع بند(۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۲

شماره: ۶۹-۹۵-۲۰۰
تاريخ: ۰۷-۱۰-۱۳۹۵
بخشنامه
۶۹ ۹۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده الف

مخاطبين/ذينفعان رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان­ها
مديرکل محترم وصول و اجراء شهر تهران
موضوع الحاق يک بندبه بخشنامه ۱۷/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵
با عنايت به نامه شماره ۱۲۵۶۸/۱۲۲ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسي­ هاي صورت گرفته؛حق دسترسي به سامانه معاملات به عنوان يکي از مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهاي خارج از بورس موضوع بند(۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:۱-داخلي:* ۲-خارجي:* مرجع پاسخگويي: دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱
بخشنامه­ هاي منسوخ: – تاريخ اجرا: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي-الکترونيکي

با ما در ارتباط باشید