09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

آزمون دکترای حسابداری

آزمون دکترای حسابداری

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری حسابداری (کد ۲۱۰۸)
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- اصول مدیریت مالی، ۲- اصول حسابداری، ۳- آمار و ریاضی کاربردی.
رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
۱) حسابداری – حسابداری – تمامی گرایش های مدیریت
– تمامی گرایش های اقتصاد
-مدیریت مالی و علوم مالی

منابع آزمون دکتری سراسری حسابداری (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال ۹۵)
زبان انگليسي:
۱ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف
استعداد تحصيلي:
۱- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف
مجموعه دروس تخصصی:
اصول مدیریت مالی:
۱- کتاب مدرسان شریف
۲ ـ مدیریت مالی ریموند پی نوو
۳ـ مديريت مالي نوين، ترجمه دكتر جهانخاني و مجتبي شوري
۴ـ مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی و احمدپویان فر
۵ـ مديريت سرمايه‌گذاري و ريسك، سيد مجيد شريعت پناهي ، ابوالفضل جعفري
۶ـ مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك، دکتر رضا راعي و علي سعيدي
۷ـ مدیریت سرمایه‌گذاری (دکتر رضا تهرانی ـ عسگر نوربخش)
اصول حسابداری:
۱-کتاب مدرسان شریف
۲-حساس یگانه،ی،(۱۳۹۰)، اصول حسابداری، انتشارات شهید سعید محبی
۳-نوروش،ا و شیرازادی، ف(۱۳۹۰)، اصول حسابدای، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۴- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(۱۳۸۹)،استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی
۵- بدری،ا., حقیقت،ح(۱۳۸۸) مبانی حسابداری مالی جلدهای اول و دوم، انتشارات نص
۶- علیمدد،م و ملک آرایی، ن(۱۳۸۹). مبانی و روش های عمومی حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی
۷- هورن گرن،{ و هاریسون، و رابینسون،م(۱۳۸۸) اصوب حسابداری ۱(ترجمه نوروش ،۱ و کرمی،؛)، انتشارات کتاب نو
۸- فیلیپ،ف. و نیس ونگر،ر(۱۳۸۸)، اصول حسابداری جلد ۱(ترجمه تقوی،م. و نیک نژاد،ا). انتشارات پیشبرد
آمار و ریاضی کاربردی:
۱-کتاب ریاضی، انشارات مدرسان شریف
۲-کتاب آمار مدرسان شریف
۳- آمار و کاربرد آن در مدیریت، (دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعيد جعفري)

منابع آزمون دکتری آزاد حسابداری (کد ۲۱۳۰۱)
زبان تخصصی انگليسي:
۱ـ کتاب مدرسان شریف
آمار و روش تحقیق:
۱ـ کتاب مدرسان شریف
۲ـ آمار و کاربرد آن در مدیریت، (دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعيد جعفري)
۳- جزوه روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری مدرسان شریف
تئوری های حسابداری::
۱-کتاب مدرسان شریف
۲-کتاب هندریکسن،
۳-کتاب تئوری حسابداری اسکات؛
۴-کتاب تئوری حسابداری ولک
۵-نشریه ۱۱۳ سازمان حسابرسی
۶- تئوری اثباتی حسابداری،واتس و زیمرمن
حسابرسی:
۱ـ کتاب مدرسان شریف
۲ـ استانداردهاي حسابرسی
مدیریت مالی:
۱ـ کتاب مدرسان شریف
۲ـ مدیریت مالی ریموند پی نوو
۳ـ مديريت مالي نوين، ترجمه دكتر جهانخاني و مجتبي شوري
حسابداری مدیریت:
۱-کتاب مدرسان شریف
۲ـ حسابداري مديريت ـ دكتر محمدرضا نيكبخت ـ دكتر زهرا ديانتي ديلمي چاپ دوم تابستان ۹۱ انتشارات مهربان نشر
۳ـ ‏حسابداري مديريت پيشرفته ـ دكتر سيد حسين سجادي، هاشم علي صوفي چاپ سوم ۱۳۹۱ ـ انتشارات دانشگاه تهران
۴ـ حسابداري مديريت ـ دكتر رضا شباهنگ ـ چاپ سوم ـ انتشارات مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
۵ـ حسابداري صنعتي ـ جمشيد اسكندري ـ جلد ۱و۲و۳ ـ چاپ ۸۹ ـ انتشارات حفيظ

با ما در ارتباط باشید